I. INFORMACJE OGÓLNE

Szanujemy prywatność Pani/Pana jako użytkownika naszego Serwisu internetowego. Pragniemy, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, miał pełną wiedzę, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą „Polityką Prywatności” Serwisu internetowego https://centrum-evolution.pl/.

Niniejsza „Polityka Prywatności” jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
a także z zapisów USTAWY z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) nazywane dalej „RODO”.

1. Właścicielem i operatorem Serwisu jest:

REMIGIUS Tomasz Karkoszka
ul. Wojska Polskiego 7a/7
43-100 Tychy
NIP: 6462625370

Zgodnie z zapisami RODO właściciel Serwisu jest także administratorem danych osobowych.

2. W jaki sposób można się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Można to zrobić poprzez adres email biuro@remigius.pl

3. Dane osobowe gromadzimy wyłącznie za zgodą użytkowników korzystających z formularzy w Serwisie oraz za pomocą poczty email.

4. Respektujemy wszelkie prawa naszych użytkowników w zakresie ich danych osobowych wynikające z RODO m.in.:

prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),
prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

II. GROMADZENIE LOGÓW SERWERA

1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, przechowujemy zapytania HTTPS kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

Publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie.
Nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS.
Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji.
Czas nadejścia zapytania.
Pierwszy wiersz żądania HTTPS.
Kod odpowiedzi HTTPS.
Liczba wysłanych przez serwer bajtów.
Adres URL serwisu poprzednio odwiedzanego przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik (np. z wyników wyszukiwania wyszukiwarki lub innego serwisu internetowej).
Informacje o przeglądarce użytkownika.
Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz Serwis i nie stanowią gromadzenia danych osobowych w myśl RODO.

2. Wykorzystywanie danych: zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

III. PLIKI COOKIES

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz logów serwera.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności naszych partnerów.

5. Partnerzy opisani w punkcie 4 to m.in.:

Facebook (www.facebook.com)
Google (www.google.com)
Tawk.to (www.tawk.to)

6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

8. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.