ANALITYKA INTERNETOWA

Lista przykładowych zadań analityka internetowego:

 1. Analiza ruchu na stronie internetowej:
  • Zbieranie i analiza danych dotyczących ruchu na stronie internetowej za pomocą narzędzi takich jak Google Analytics.
  • Identyfikacja najpopularniejszych stron, czasu spędzanego na stronie, ścieżek użytkowników itp.
  • Tworzenie raportów i prezentowanie trendów związanych z ruchem na stronie.
 2. Badanie konwersji:
  • Analiza ścieżek konwersji na stronie internetowej.
  • Identyfikacja miejsc, w których użytkownicy często rezygnują z dokonywania zakupów lub wykonują inne pożądane działania.
  • Wprowadzenie usprawnień w celu zwiększenia współczynnika konwersji.
 3. Monitorowanie kampanii marketingowych:
  • Analiza skuteczności kampanii reklamowych online (np. Google Ads, Facebook Ads).
  • Śledzenie wskaźników, takich jak klikalność (CTR), koszt na kliknięcie (CPC), koszt na akwizycję (CPA) itp.
  • Optymalizacja kampanii w oparciu o wyniki analizy.
 4. Badanie zachowań użytkowników:
  • Analiza zachowań użytkowników na stronie, takich jak kliknięcia, poruszanie się po stronie, przewijanie itp.
  • Korzystanie z map ciepła (heatmap) w celu zrozumienia obszarów największego zainteresowania użytkowników.
  • Wnioskowanie i implementacja usprawnień interfejsu w oparciu o analizę zachowań.
 5. Monitorowanie mediów społecznościowych:
  • Analiza skuteczności kampanii marketingowych na platformach społecznościowych.
  • Ocena zaangażowania, liczby udostępnień, komentarzy i polubień.
  • Identyfikacja trendów społecznościowych i reakcji użytkowników.
 6. Analiza danych e-commerce:
  • Zbieranie danych dotyczących transakcji, koszyków zakupowych i innych metryk związanych z e-commerce.
  • Badanie preferencji klientów, identyfikacja produktów bestsellerów, analiza średniej wartości zamówienia.
  • Wnioskowanie o strategiach sprzedaży opartych na analizie danych.
 7. Ocena wydajności kampanii e-mail marketingowych:
  • Analiza otwarć, kliknięć, konwersji i wskaźników odbiorczości.
  • Identyfikacja najskuteczniejszych elementów kampanii e-mail i dostosowywanie przyszłych kampanii.
  • Monitorowanie wskaźników jakości bazy danych e-mailowej.
 8. Badanie wydajności SEO:
  • Ocena pozycji strony w wynikach wyszukiwania.
  • Analiza słów kluczowych i ich wpływu na ruch organiczny.
  • Wdrażanie strategii optymalizacji SEO w oparciu o wyniki analizy.
 9. Badanie użytkowników mobilnych:
  • Analiza zachowań użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych.
  • Dostosowywanie interfejsu i doświadczenia użytkownika na urządzeniach mobilnych.
  • Monitorowanie trendów związanych z korzystaniem z witryny na smartfonach i tabletach.
 10. Analiza danych z aplikacji mobilnych:
  • Zbieranie danych związanych z korzystaniem z aplikacji mobilnych.
  • Ocena popularności funkcji aplikacji, średniego czasu spędzanego na aplikacji, wskaźników konwersji itp.
  • Wnioskowanie o usprawnieniach w oparciu o analizę danych z aplikacji.
 11. Dostosowywanie strategii marketingowej na podstawie analizy trendów rynkowych:
  • Analiza trendów rynkowych związanych z branżą i produktami/usługami firmy.
  • Identyfikacja szans i zagrożeń na rynku.
  • Dostosowywanie strategii marketingowej w oparciu o wyniki analizy trendów rynkowych.
 12. Badanie efektywności kampanii rekl amowych offline:
  • Analiza skuteczności kampanii reklamowych w mediach tradycyjnych (np. telewizja, radio, prasa).
  • Porównanie wyników kampanii offline z wynikami działań online.
  • Wnioskowanie o efektywności i optymalizacja budżetu reklamowego.
 13. Analiza danych demograficznych i behawioralnych użytkowników:
  • Zbieranie danych demograficznych i behawioralnych użytkowników.
  • Tworzenie segmentów docelowych na podstawie analizy danych.
  • Dostosowywanie treści i strategii marketingowej do różnych grup docelowych.
 14. Badanie efektywności działań retargetingowych:
  • Analiza skuteczności działań retargetingowych na użytkownikach opuszczających stronę.
  • Identyfikacja powodów opuszczania strony i wprowadzanie usprawnień.
  • Optymalizacja kampanii retargetingowej w oparciu o wyniki analizy.
 15. Monitorowanie wskaźników kluczowych:
  • Ustalanie i śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) związanych z celami organizacji.
  • Regularna aktualizacja i prezentacja raportów dotyczących postępów w osiąganiu celów.
  • Dostosowywanie strategii na podstawie wskaźników kluczowych.
remigius-zespol-foto